Logo PANat
PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints* and other therapy tools
(* Urias® Johnstone air splints)

Frequently Asked Questions

Note: forklaringerne her er ment som en støtte til din egen praksis og kan ikke erstatte klinisk resonering. Tankerne her er samlet igennem mange års klinisk erfaring og feedback fra brugen både i primær og sekundær sektor. Hvis du har andre erfaringer vil vi gerne høre din feedback.

PRACTICAL - CLINICAL

Som en regel er det IKKE anbefalelsesværdigt at sætte JAS direkte på den bare hud; brug et stykke tubezaze af bomuld til beskyttelse for huden.
Undtagelse: hånd og finger JAS og enkelt kammer fod JAS kan påsættes direkte på huden. Se 'User Guide' med den fulde forklaring.

Der er forskellige årsager: generel hygiejne, forebyggelse af svedafsondring for at undgå at bandagen klistrer sig fast, hvilket giver en uønsket ekstra sensorisk stimulation (og også ekstra uønsket tonus) når den fjernes igen.

Nej, fordi trykket indeni bandagen øges når luften udvider sig og fordi der er risiko for solskoldning pga "brændeglas" effekten gennem PVC materialet.

Nej, JAS er ikke udviklet til hvileskinne. JAS skal bruges i trænings sammenhænge og til øvelser.
For korrekt brug af JAS, læs venligst 'User Guide'.

Når den bruges dynamisk i træningssessioner kan JAS bruges i op til 45 minutter.
I voksen rehabilitering, kan JAS bruges passivt til at behandle muskelstivhed og kontrakturer, og også i kombination med intermitterende tryk i 30 minutter.
Hvis der er brug for en længere periode, så tag JAS af og sæt den på igen.

top

Maximum op til 40 mm Hg, da det således ikke kan skade det bløde væv. Men vigtigst af alt er at patienten skal føle det komfortabelt.

Den opblæste luft skal altid føles komfortabelt for patienten.
Når JAS er blæst op skal det være muligt at trykke den sammen ude hvor fingrene stopper. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er der for meget luft i.
Ideelt bør hver terapeut tjekke sin 'blæsekapacitet' med en trykmåler for at blive fortrolig med hvordan det føles når trykket er 40 mm Hg (vær forsigtig da mange let overstiger denne grænse).

Varm luft fra lungerne hjælper med at blødgøre plasten og luften rundt om ekstremiteten.
Under oppustningen skal du bruge begge hænder til at holde den paretiske arm i bandagen.
Se også 'User Guide'.

Nej JAS er udviklet som et terapeutisk redskab; de kan anvendes hvor terapeuten ønsker det og ser et behov. De bruges også til rehabilitering af patienter med dissemineret sklerose, rheumatoid arthrit, ødematøs hånd, og visse orthopædiske problemer. Der er ligeledes udviklet en sæt af JAS til brug for behandling af børn.

Ja, der er udviklet en lang række JAS til brug for børnebehandling. Disse er ikke kun udviklet til CP børn, og kan også bruges ved en lang række andre diagnoser.

top

Ja. Hvis det blot føles komfortabelt for patienten er det et nyttigt hjælpemiddel til mobilisering.

Nej, dobbelt kammer Ben bandage er udviklet til at opretholde alignment i benet under standfunktion. Den kan bruges til balanceøvelser i stående stilling og til trunkus- og hoftekontrol.
Undlad at bruge den under gang.

JAS kan desinficeres mellem hver bruger og således anvendes af flere patienter, såfremt der ikke er specifikke hudlidelser med smitterisiko, og at almindelig hygiejne overholdes.

Ja, men kun hvis terapeuten bruger sit eget mundstykke og filter for at beskytte sig selv.

Indtil det skifter til den gule farve, der viser at der er optaget fugt fra udåndingsluften.

top

For at holde den indvendige side af JAS så tør som muligt, da udåndingsluften er fugtig og giver em inde i bandagen.
Af hygiejniske årsager skal indblæsningsslangen holdes åben når JAS ikke anvendes, så emmen kan slippe ud (hæng den op i lynlåsen).

Det skyldes sandsynligvis at JAS blæses op af en ryger.

Det anbefales at hænge den op med lynlåsen åben efter den er blevet desinficeret, når den skal opbevares.
Det er også muligt at lægge den fladt på en hylde. Det kan være nødvendigt at folde den under transport, men det kan påvirke bandagen og forkorte levetiden.

Afhængig af stedet for hullet kan en special PVC plastiklim klare det. Sædvanligvis er det sådan at hvis hullet er ved svejsningen af indblæsningstuben, så kan det ikke lappes. For at undgå dette skal bandagen hænges op med åben lynlås, så der ikke er pres på denne svejsning. En lappet JAS vil dog ikke være lige så stærk som en ny.

Hvis der er mistanke om en dyb vene trombose eller hjerteinsufficiens med akut lungeødem. Er du i tvivl, så spørg lægen.

top

Margaret Johnstone, FSCP, introducerede brugen af air splints, da hun havde behov for ekstra hænder for at behandle sensomotoriske problemer efter apopleksi.
Klinisk erfaring viste adskillige fordele. For mere information læs 'User Guide'.

Ja, der er en masse redskaber udviklet med den ide at hjælpe patienten til at træne sikkert selv, også udenfor terapitiden (en masse specifik repetition og repetition med variation).
For korrekt og effektiv brug af redskaber henviser vi til kurser og workshops.

The URIAS® air splints som de officielt kaldes er fremstillet af Arden Medical (UK), og kan købes i mange lande. Liste med distributører kan ses på hjemmesiden Arden Medical (UK).

At "booste" det sensoriske system. 'Pump in sensation' som Margaret Johnstone altid sagde. Det har også en god effekt på Ødem.

JAS påsættes først ved at blæse dem op med munden. Bagefter tilsluttes maskinen med intermitterende tryk.

top

Ikke uden en særlig tilladelse og supervision af den ansvarlige læge.

Ikke uden en særlig tilladelse og supervision af den ansvarlige læge.

JAS er redskaber til hjælp i rehabilitering.
Den gyldne regel er at huske at det gode samarbejde med patienten skal respekteres ved at der lyttes og at patienten føler det komfortabelt.
Det er vigtigt at finde ud af hvor og hvorfor det gør ondt og beslutte hvilken intervention der skal anvendes:

  • Før JAS sættes på, tjek om der er et smertefuldt sted? F.ex et tryksår på hælen.
  • Somme tide er der for stort lufttryk i bandagen som føles ubehagelig. Skønt trykket ikke må overstige 40 mm Hg kan det for nogle patienter føles behageligere med mindre tryk.
  • Er der et problem med sensibilitetsforstyrrelser som hypersensibilitet, så vil det være en hjælpe at bruge intermitterende tryk.

Ja, nogle terapeuter anvender JAS under bassintræning. Brug sund fornuft og klinisk resonering.
Brug det ikke i udendørs bassin, hvis solen skinner, da luften udvides i varme. Vær opmærksom på at der ikke kommer vand ind gennem indblæsningsrøret.

Såret skal dækkes med tyndt beskyttende materiale, og trykket i bandagen skal føles behageligt for patienten. Yderligere forholdsregler kam anbefales: at desinficere JAS grundigt før og efter brug eller kun at anvende JAS til den enkelte patient.

top

 

THEORY - DEFINITIONS

Margaret Johnstone, FSCP, introducerede brugen af air splints, da hun havde behov for ekstra hænder for at behandle sensomotoriske problemer efter apopleksi. Klinisk erfaring viste adskillige fordele. For mere information læs 'User Guide'.

Skift af navn til 'PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints and other therapy tools' (PANat) reflekterer en videreudvikling af 'the Johnstone approach' ved at integrere nutidige teoretiske baggrunde (f.ex. Systemisk Model for Motorisk Kontrol og teorier for Motorisk Læring). Det indeholder stadig Margaret Johnstones basale filosofi: "giv neuroplasticitet en chance" efter hjerneskade.

Margaret Johnstone yndede at give 'empowerment' til patient, pårørende og omsorgspersoner således at de kunne arbejde selvstændigt også uden for terapitiden. Margaret Johnstone opmuntrede til at få gode vaner og kvalitative bevægelser samt Gruppe terapi (også for patienter med lav motorisk funktion og neuropsykologiske problemer). Margaret Johnstone var den første til at introducere leg og gensidig opmuntring til aktiv deltagelse.

En terapeutisk tilgang er ikke en kogebog: klinisk resonreing, håndtering af patienter og brug af PANat terapeutiske redskaber kan kun læres genne interaktive situationer.

En simpel intermitterende trykmaskine tillader en ændring at trykket fra 10-40 mm Hg og hvis det tilbydes i respitationsrytmen (3-5 sekunder i indblæsning og 3-5 sec til udblæsning), sammenkoblet med en JAS (som er blevet påsat korrekt), kan det bruges som en ekstra sensorisk stimulering.

top

Low Motor Recovery refererer til patienter som har meget lidt eller ingen motorisk kontrol. Undersøgelse kan ske gennem Chedoke-McMaster Stroke Assessment, hvor en score fra 1 til 4 (ud af 7) klassificeres som lav motorisk kontrol.

PANat kan bruges til alle typer af sensomotoriske motoriske problemer efter apopleksi. Det giver behandlingsmuligheder for en gruppe af patienter med lav motorisk funktion uanset om det er hele ekstremiteten eller det er et mere distalt problem, typisk med hånd eller fod.

Ja. Efter mobilisering af muskler og led, kan en "lang arm" JAS, eller kombinationen af en hånd og albue JAS benyttes. Dog skal alignment i skulder/albue og hånd sikres bedst muligt. Efter 15 minutter kan JAS forsigtigt tages af og påsættes igen. Det vil almindeligvis give en forlængelse af muskler og blødgørelse af led, så det er lettere at få en mere korrekt stilling (alignment). Det tager oftest adskillige uger at øge alignment skidt for skridt. Det kan være nødvendigt for at opretholde bevægelig i hånd og muliggøre daglig hygiejne og minimere smerter for patienten.

top