PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints* and other therapy tools
(* Urias® Johnstone air splints)

URIAS® luftbandager, et hjælpemiddel I neurorehabilitering.

De oppustelige luftbandager eller URIAS® air splints kan være uvurderlige hjælpemidler til at fremme træningsmulighederne indenfor neurorehabilitering.

Luftbandagerne er udviklet af Margaret JOHNSTONE, FCSP (Fellowship of the Chartered Society of Physiotherapy), og hendes søster Ann THORP.
Disse to skotske fysioterapeuter følte at terapeuter aldrig havde hænder nok til at yde den optimale terapi når det drejede sig om en patient med apopleksi. Derfor udviklede de ideer til selvtræning, til gruppe træning, til familie-støttet terapi (hvilket var ret usædvanligt i tresserne), samt vigtige hjælpemidler til at kunne udføre dette[1].

URIAS® luftbandager er en af disse hjælpemidler. De er lavet af fleksibelt PVC og blæses om med munden til et tryk på 40 mm Hg som maksimum. De findes i forskellige former og størrelser.
Der er et særligt sæt luftbandager udviklet til 3 forskellige patientkategorier:

De bruges oftest dynamisk i terapi hvor der er "hænder på" så som under måtteøvelser, til støttende og vægtbærende øvelser. Luftbandagen sikrer den rette placering af muskler og led (classment) for at fremme bevægelser i arm og trunkus samt i ben og trunkus når der arbejdes på ICF modellens kropsfunktionsniveau.
Dette kan være passiv led mobilisering, og muskel og nerve forlængende øvelser. De bruges også under selvtrænings aktiviteter, hvor de har til formål at yde en passende beskyttelse og for at stabilisere led der er skrøbelige. Dette kan f.eks. være håndled og albueled i den paretiske arm samt knæ og fodled i det paretiske ben.

URIAS® luftbandager er ideelle til selvtræning, hvor terapeuten ikke har støttende hænder på; men kun instruerer i øvelserne f.eks. til hjemmetræning. luftbandagerne yder støtte og sikkerhed og kan hjælpe patienten til at lave øvelser uden at gøre skade på skrøbelige led. De er grundelementet i et typisk Margaret Johnstone redskab: "Law Rocking Machine"[2]. (Gyngestol hvor patienten gynger med fastspændt arm i luftbandage.)

Luftbandagerne er for mange patienter blevet et uundværligt hjælpemiddel i rehabilitering. Den erfarne terapeut vil hurtigt finde deres nytte og begrænsninger i forhold til den teoretiske baggrund han/hun arbejder efter.
Den teoretiske baggrund for rehabilitering a.m. Johnstone[3] bruges til sensomotoriske problemer hos udvalgte patient grupper som apopleksi, dissemineret sclerose og cerebral parese. I dens nuværende version præsenteres den som et begrebsmæssigt problem løsende ramme til brug for rehabilitering af hjerneskadede patienter der integrerer tankegangen fra Margaret Johnstone, FCSP[4]. Man kan sige at den er et stykke af den samlede kage der anvendes i neurorehablitering, og har sin styrke i aktive selvtræningsøvelser uden at der skal være en terapeut tilstede.

Opsummering:

 • URIAS® luftbandager er hjælpemidler, der bruges til indendørs træning under både 'Hands-on' og 'Hands-off' terapi.
 • Afhængig af hvilken type trykbandage bruges de op til 20 minutter eller op til en time og med et maksimum tryk på 40 mm Hg.

Formål:

 • Biomekaniske fordele:
  • For at normalisere tonus og vedligeholde/ forlænge bløddele som muskler, nerver og sener
  • For at stabilisere og mobilisere led
  • Til forebyggelse og behandling af muskelstivhed og forkortelse af muskler, specielt i senforløbet.
 • Dynamisk forøgelse af sensibilitets input:
  • Når luftbandagen bruges dynamisk som under vægtbærende aktiviteter, vil de konstante skiftende input give et øget sensorisk input
  • Vægtbærings øvelser påvirker de proprioceptive receptorer i kombination med intermitterende tryk gennem pumpe tilsluttet luftbandagen[5].
 • Praktiske og psykologiske fordele:
  • Muliggør aktiv deltagelse og selvstændig træning
  • Fremmer muligheder for sikker håndtering af skrøbelige led når pt. selv eller en pårørende træner, hvilket øger tidsrammen for træning.

 

Litteratur:

 1. De Weerdt W et al, Time use of stroke patiens in an intensive rehabilitation unit : a comparison between a Belgian and a Swiss setting. Disability and Rehabilitation, 2000; vol 22, no 4, 181-186.
 2. * Feys H et al, Effect of a Therapeutic Intervention for the Hemiplegic Upper Limb in the Acute Phase After Stroke, Stroke, 1998; 29; 785-792.
  * Feys H et al, Early and Repetitive Stimulation of the Arm Can Substantially Improve the Long-Term Outcome After Stroke : A 5-Year Follow-up Study of a Randomiszed Trial, Stroke, 2004; 35; 924-929.
 3. * Margaret Johnstone was first of all, a brilliant clinician . The original literature gives a lot of practical exercises and food for thought. The reader must take into consideration that the theory building is based on scientific knowledge available in the 1970's.
  * Johnstone M, Restoration of Normal Movement after Stroke, Churchill Livingstone, 1995. ISBN 0-443-05247-6
  * Johnstone M, Home Care for the Stroke Patient : Living in a Pattern. Third edition, Churchill Livingstone, 1996. ISBN 0-443-05660-9
 4. Theoretical framework and clinical management of PANat - Gail Cox Steck (© 2009, revised 2015)
 5. Cambier DC et al., Treating sensory impairments in the post-stroke upper limg with intermittend pneumatic compression. Results of a preliminary trial. Clinical Rehabilitation, 2003 ; 17 : 14-20.

Ikke meget er blevet offentliggjort på engelsk eller dansk
Se efter navne som: Waelder, Franziska; Cox Steck, Gail; Christensen, Birgitte.
Kurser arrangers i forskellige lande, se hjemmesiden http://www.panat.info
For kurser på dansk i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne kontakt birgitte@gammeltoft.org