PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints* and other therapy tools
(* Urias® Johnstone air splints)

Hvad er det vi vil med PANats undervisnings gruppe

PANats lærergruppe er en gruppe af fysio- og ergoterapeuter med en særlig interesse i evidence based neurorehabilitering (mest for apopleksi patienter), oprindeligt inspireret af Margaret Johnstone.

 • Vi ønsker at PANat lærergruppen skal være en gruppe af holdspillere, som bruger hinanden som klangbund, et sted at reflektere sammen.
  • Med principper af helhed
  • Med et åbent sind
  • Med en holistisk tankegang (niveau for individet i gruppen)
 • Vi ønsker at PANat bliver kendt som en proaktive tilgang, hvor forebyggelse er lige så vigtig som terapien selv (niveau for teoretisk baggrund).
 • Vi ønsker at PANat er indgangsdøren til neurorehabilitering for patienter og pårørende.
 • Brugen af air splints og andre lavteknologiske træningsredskaber giver patienten mulighed for at være aktiv i en fortsat rehabiliteringsproces i deres egne omgivelser (niveau for praksis).
 • Vi er samvittighedsfulde i alle vores publikationer og præsentationer (niveau for kommunikation med verden).
top