PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints* and other therapy tools
(* Urias® Johnstone air splints)

Margaret Johnstone, Ann Thorp og den nye generation

Margaret Johnstone en Ann Thorp

Margaret Johnstone, FCSP er skotsk fysioterapeut, og hun er ikke fremmed for de fleste terapeuter der arbejder indenfor neurologisk rehabilitering. Hendes bidrag til apopleksi rehabilitering er verdenskendt og meget velset hos de fleste af os terapeuter.
På et meget tidligt stadie udtrykte hun stærkt vigtigheden af at arbejde I et interdisciplinært teamwork, der også inkluderer de pårørende, sygeplejersker og hjælpere. Tvungen brug af paretisk arm har også været en del af konceptet helt tilbage til 70erne.
I Juni 1990 belønnede sammenslutningen af autoriserede fysioterapeuter hendes anstrengelser for udviklingen af konceptet med et medlemskab I forfatterklubben af skrivende terapeuter, hvilket er en stor ære i England.

Hendes første job var at arbejde med unge hjerneskaderamte efter 2. verdenskrig under den inspirerende ledelse af Prof Norman Dott.
Senere arbejdede hun i 17 år med orthopædkirurgiske patienter. Begge disse erfaringer har haft stor indflydelse på hendes videre arbejde.

Skønt hun mere eller mindre er af samme generation som Karl og Bertha Bobath, og nogle terapeuter prøver at finde ligheder i deres respektive arbejde, så har MJ indrømmet at hun først begyndte at læse om deres arbejde i slutningen af halvfjerdserne. På det tidspunkt havde hun allerede udgivet bøger selv.

Fra 1965 lagde Margaret Johnstone en masse energi i rehabilitering af langtids apopleksi patienter. Hun gik ind i et almindeligt basis job, for at have en mulighed for at arbejde på en langtids afdeling for svært skadede patienter. Hendes mål var at bevise at med den rigtige rehabilitering, kunne disse personer komme tilbage til at leve i deres hjem eller i det mindste at have en bedre livskvalitet.

Hun blev inviteret til at dele ud af sin viden og rejste verden rundt meget ofte i følgeskab med søsteren Ann Thorp.
I sit travle pensionistliv har hun ikke alene taget sig tid til at skrive, men også videreudviklet sine ideer til hjemmetræning af unge hjerneskadede patienter.

Margaret Johnstone har udgivet fem bøger. Hun har skrevet bogen "The stroke patient" der især var rettet mod plejepersonale, hjælpere og pårørende. Denne udkom første gang i 1976. Restoration of Normal Movement after Stroke (1995), er en opsummering og opdatering af den tidligere udgave. I 1996, kom tredie udgave af Home Care for the Stroke Patient på markedet. Den blev også basis for en CD-ROM med hjemmeøvelser, der kan støtte terapeuter til at lave selvtræningsprogrammer som patienten kan udføre i hjemmet.

Igennem hele sin karriere har Margaret Johnstone fået en fantastisk støtte og assistance fra sin søster Ann Thorp, der også selv er fysioterapeut. Hendes egen erfaringer stiler mod at udvikle metoder til at kontrollere spasticitet hos sclerosepatienter.
Sammen med andre fysioterapeuter har hun udviklet metoder indenfor børnerehabilitering. Hun har integreret Margaret Johnstones rehabiliterings ideer med luftbandager til børnebehandling.

Gail Cox Steck, der er fysioterapeut på Bürgerspital i Solothurn, Sweitz har nu overtaget lederskabet som senior instruktor. Sammen med akkrediterede undervisere over hele Europa, er de oprindelige ideer og teorier I rehabilitering blevet opdateret indenfor den moderne kontekst af videnskabelig teorier. Denne proces har ofte fremhævet hvor fantastisk visionær og kreativ MJ kliniske praksis har været.
Johnstone konceptet beskrives nu som "PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints and other therapy tools (PANat)."

Målet for det 21. århundrede og den nye generation af terapeuter, er at finde akademiske forklaringer, og evidens baseret viden der illustrerer hvad klinisk praksis har vist os gennem lang tid.

 

Margaret Johnstone døde den 13 april 2006. Klik her for en nekrolog.

top